You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Studii Geotehnice

Documentatiile geotehnice, in conformitate cu NP 074-2014, pot fi intocmite pentru constructii: civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicatii, miniere, rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri, tunele, cai ferate, hidrotehnice, imbunatatiri funciare, depozite de deseuri, alte categorii de constructii.

Ce este un studiu geotehnic?

Studiul geotehnic reprezintă o documentaţie tehnică necesară obţinerii autorizaţiei de construire. Principalele documentatii geotehnice: A. Studii geotehnice preliminare (SG-P); B. Studii geotehnice (SG); C. Expertize geotehnice.

Ce trebuie sa mai stiu?

In functie de tema de proiectare si de natura terenului se stabilesc lucrarile de tern: foraje geotehnice, transee, decopertarea la bazei fudatiei existente, investigare in situ (penetrare dinamica).

Laborator Geotehnic

Probele recoltate in etapa de teren sunt trimise laboratorului geotehnic unde se vor realiza 2 tipuri de analize: analize fizice (granulometrie, umiditate, consistenta, plasticitate, etc) si analize mecanice (forfecare, compresibilitate edometrica, etc).

Documentatie Geotehnica

In functie de cerintele beneficiarului documentatia geotehnica poate sa cuprinda indicii geotehnici de calcul, calculul capacitatii portante, presiunea conventionala, calcul de stabilitate, etc.