You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
studiu geotehnic pret

Studiu Geotehnic

Studiul geotehnic se intocmeste in conformitate cu NP 074-2022 pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicatii, miniere, rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri, tunele, cai ferate, hidrotehnice, imbunatatiri funciare, depozite de deseuri, alte categorii de constructii.

Ce este un studiu geotehnic?

Studiul geotehnic reprezintă documentatia tehnică obligatorie prin Certificatul de Urbanism necesară obţinerii Autorizaţiei de Constructie. Principalele documentatii geotehnice sunt: a) Studiul geotehnic preliminar (SG-P), b) Studiul geotehnic (SG), c) Expertiza geotehnica.

Ce trebuie sa mai stiu?

In prima faza, in functie de tema de proiectare si de natura terenului, se stabilesc lucrarile de tern ce pot consta din: foraje geotehnice, dezvelirea fundatiei existente, si/sau penetrari dinamice.

Laborator Geotehnic

In doua etapa, probele recoltate in etapa de teren sunt trimise laboratorului geotehnic unde se pot realiza 2 tipuri de analize: analize fizice (granulometrie, umiditate, consistenta, plasticitate, etc) si analize mecanice (forfecare, compresibilitate edometrica, etc).

Documentatie Geotehnica

In ultima etapa se intocmeste documentatia geotehnica pentru faza mentionata de certificatul de urbanism (DTAC, PUZ, PUD) ce poate cuprinde indici geotehnici de calcul, calculul capacitatii portante, presiunea conventionala, calcul de stabilitate, etc.