You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Permise de Exploatare

Intocmim documentatia tehnica pentru obtinerea permisului de exploatare a nisipului si pietrisului sau a altor roci utile, cu redarea terenului la aceeasi cota, la cota inferioara sau sub forma de lac piscicol sau lac de agrement. Oferim suport in obtinerea tuturor documentelor necesare pentru autorizarea balastierei / carierei.

Servicii etapizate

1. Ridicari topografice si determinarea volumelor; 2. Obtinerea certificatului de urbanism; 3. Obtinerea avizului/autoriaztiei de gospodarirea apelor; 4. Obtinerea acordului/autorizatiei de mediu; 5. Obtinerea permisului de exploatare; 6. Obtinerea autorizatiei de construire;

Ce trebuie sa mai stiu?

Fisa de perimetru se trimite la compartimentul de inspectie teritoriala ANRM impreuna cu adresele de la APE, Mediu, Culte. Garantia de refacere a mediului se plateste in baza Anexei 5 ce trebuie vizata de APM si CIT ANRM. Se intocmeste documentatia tehnica de obtinere a permisului impreuna cu planul si proiectul dehnic de refacere a mediului.

Acordul de Mediu

Se trimite catre APM notifiacrea pentru obtinerea acordului de mediu. Urmeaza apoi depunerea un memoriu tehnic - are loc sedinta comisiei tehnice de analiza in cadrul careia se ia Decizia etapei de incadrare ce reprezinta acordul de mediu. Dupa obtinerea permisului de exploatare este necesara obtinerea autorizatiei de mediu.

Redeventa miniera

Oferim servicii pentru raportarea redeventei miniere catre ANRM. Acestea includ ridicari topografice, determnari de volume excavate, intocmire rapoarte scrise, planse, precum si depunerea documentatiilor catre compartimentele de inspectie teritoriala.